FAQ

Zoeken in de FAQ

Vul een zoekwoord in

Mail

 • Hoe stel ik SMTP in met PHPmailer bij formulieren?

  Om mail te kunnen verzenden vanuit een website en formulieren dan dient u gebruik te maken van SMTP.
  Een goed script dat u hiervoor kunt gebruiken is PHPMailer. U kunt deze downloaden via https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Tutorial
  Installeer de PHPMailer scripts binnen uw website en neem de onderstaande PHP regels op in uw eigen scripts waar u mail verzendt.


  Pas de instellingen aan die in hoofdletters zijn opgenomen in het script.

  require 'PATH_NAAR_DIT_SCRIPT/PHPMailerAutoload.php';
  
  $mail = new PHPMailer;
  $mail->isSMTP();
  $mail->SMTPDebug = 2;
  $mail->Debugoutput = 'html';
  $mail->Host = "localhost";
  $mail->Port = 25;
  $mail->SMTPSecure = '';
  $mail->SMTPAutoTLS = false;
  $mail->SMTPAuth = true;
  $mail->Username = "EMAIL ADRES VAN AFZENDER BIJV info@voorbeeld.nl";
  $mail->Password = "WACHTWOORD VAN EMAILADRES";
  $mail->setFrom('VAN EMAILADRES', 'UW NAAM'); // Gelijk aan username
  $mail->addAddress('AAN EMAILADRES', 'NAAM VAN ONTVANGER');
  $mail->Subject = 'ONDERWERP VAN DE EMAIL';
  $mail->msgHTML("DE INHOUD VAN DE EMAIL");
  $mail->SMTPDebug = 0;
  if (!$mail->send()) {
    echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
  }
  

 • Mail verzenden met Wordpress SMTP

  Om mail te kunnen verzenden via uw Worpress website dient u SMTP te gebruiken. Dit is een veilige methode van mail verzenden. Ook de ontvanger van de mail ziet het als een veilige afzender. Tevens zenden wij automatisch een DKIM sleutel mee, voor extra betrouwbaarheid.

  E-mail berichten vanaf uw website komen zo niet in spamboxen.

  Wij adviseren om SMTP te verzenden met Wordpress de volgende plugin te installeren : https://nl.wordpress.org/plugins/easy-wp-smtp/

  Na de installatie dient u de SMTP instellingen in de plugin te zetten. Hieronder treft u een voorbeeld van deze instellingen.

  General Settings
  
  From Email Address : Uw e-mailadres (bijv. info@uwwebsite.nl)
  
  From Name : De gewenste naam van de afzender
  
  SMTP Host : localhost
  
  Type of Encription : None
  
  SMTP Port : 25
  
  SMTP Autentication : Yes
  
  SMTP username : Uw e-mailadres (bijv. info@uwwebsite.nl)
  
  SMTP Password : Wachtwoord behorende bij het e-mailadres
  
  

  Met de Easy WP SMTP plugin kunt u ook testen of de verzending correct werkt.

 • Kan ik uw SMTP-server gebruiken?

  Als de mailserver van uw provider langzaam is of u kunt geen e-mail via deze server verzenden, kunt u e-mails verzenden via onze uitgaande (SMTP) mailserver.

  Log in op onze SMTP-server als u dit wilt doen. U hoeft niet in te loggen op onze SMTP-server als u de server van uw inbelprovider gebruikt. Dit is om te voorkomen dat de mailserver wordt misbruikt voor het verzenden van SPAM (ongewenste reclamemails). Als u wilt inloggen op onze SMTP-server, dient uw e-mailprogramma zodanig te zijn ingesteld dat deze SMTP-verificatie gebruikt.

  In Outlook Express wordt dit ingesteld door de instelling "mijn server vereist verificatie" aan te vinken.

  In het veld SMTP-server dient u in te voeren: mail.uwdomein.nl

  Gebruik onze E-Mail Wizard om te zien welke instellingen u kunt gebruiken om mail uit te lezen en te verzenden via een mailprogramma.

  Wij adviseren de SMTP server van uw adsl/kabel provider te gebruiken omdat deze minder restricties (beveiligingen) kent omdat u een rechtstreekste verbinding met hen heeft.

 • Hoe maak ik een e-mailaccount aan?

  Voor het instellen van een e-mailaccount moet u inloggen op het Control Panel. U kunt hiertoe toegang krijgen via http://www.uwdomein.nl:2222

  1. Klik op de optie "E-Mail Accounts.
  2. Klik daarna op de optie "Create mail account".
  3. Vul de gewenste gegevens in.
  4. Het e-mailaccount is nu ingesteld.

  Welke gegevens u nodig heeft binnen een mailprogramma kunt u zien via onze E-Mail Wizard.

 • Hoe stel ik een e-mailaccount in MS Outlook in?

  Microsoft Outlook 2003 

   

  2. Kies Een nieuwe e-mailaccount toevoegen (Add a new e-mailaccount) en klik op Volgende (Next).

  3. Kies POP3 en klik op Volgende

  .

  4. Vul onder Gebruikersgegevens (User Information) uw naam en e-mailadres is.

  Vul onder Aanmeldingsgegevens (Logon Information)
  uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  Uw gebruikersnaam is hier hetzelfde als uw e-mailadres.
  Onder Servergegevens (Server Information) vult u mail.uwdomein.nl in als inkomende (incoming) e-mailserver en voorde Uitgaande server gebruik de smtp-server van uw Internet Service Provider.

  6. U kunt controleren of de instellingen juist zijn door op Accountinstellingen testen (Test Account Settings) te klikken.

  7. U hebt nu uw email account ingesteld, de volgende keer u Outlook 2003 opent kunt u hiermee mail afhalen.
  Klik op "voltooien"of "finish" om alle gegevens vast te leggen

   


  Wanneer u problemen heeft met het versturen of ophalen van e-mail, controleer dan altijd eerst of uw verbinding met het Internet goed functioneert. Als dat het geval is, controleer dan de instellingen van uw e-mail account die u aan de hand van deze pagina heeft aangemaakt. Heeft u problemen met uw Internet verbinding raadpleeg dan uw access-provider.

   

 • Hoe stel ik een e-mailaccount in, bijvoorbeeld in Outlook?

  Als u een e-mailaccount wilt instellen in bijv. Outlook, dient u de gebruikersnaam, het wachtwoord, de POP- en SMTP-server in te stellen.

  - De gebruikers- en accountnaam zijn dezelfde als het complete e-mailadres dat u hebt ingesteld in het configuratiescherm.
  - Het wachtwoord is dat wachtwoord dat u hebt geselecteerd voor de account, toen u dit instelde in het configuratiescherm.
  - De POP-server staat vermeld in de e-mail die u van ons heeft ontvangen.
  - Gebruik hiervoor de SMTP-server van uw internetprovider (ADSL/kabel, etc)

  Wij adviseren u gebruik te maken van onze E-Mail Wizard om de juiste instellingen te bekijken.

   

 • Hoe gebruik ik webmail?

  Dankzij webmail kunt u uw e-mails vanaf iedere computer met internettoegang bekijken.
  U kunt toegang tot onze webmail krijgen via:

  http://www.uwdomeinnaam/roundcube 
  http://www.uwdomeinnaam/webmail

 • Hoe maak ik een mailaccount aan met Apple Mail?


  In deze beschrijving wordt uitgelegd hoe u een e-mail acount aanmaakt in Apple's Mail.

  Open het Mail programma. U kunt het vinden in de Applications folder.

  Vanuit File menu, select Add Account.  Selecteer uw email account type van de Account Type menu. One accounts werken met POP. Vul uw naam en e-mailadres in.  Klik op Continue.


  Vul uw incoming mail server (de POP server), username en password in. Dit zijn de inloggegevens die u heeft aangemaakt bij "Email Accounts" in het Control Panel.  Klik op Continue. Er wordt getest op een POP server verbinding. Indien er geen verbinding is kunt u gewoon doorgaan. (Mail's test werken niet altijd afhankelijk van de instelling van een Provider).  Use Secore Sockets Layer (SSL) dient niet aangevinkt te zijn.  Klik op Continue.


  Vul uw Outgoing Mail Server (de SMTP server) in. Gebruik hiervoor de SMTP server van uw ADSL/Kabel provider. Indien u onze SMTP server wilt gebruiken dan dient u Use Authentication aangevinkt te hebben.  Klik op Continue.


  De SSL indicatie dient niet aangevinkt te zijn.  Klik op Continue.


  Controleer de gegevens en klik op Continue.  De instellingen zijn gereed. Klik nu op Done.

 • Hoe stel ik een e-mailaccount in op Windows 8?

   

  In deze FAQ leggen wij uit, hoe u in 5 gemakkelijke stappen uw e-mailaccount kunt configureren in windows 8.

  1. Klik in het "Metro-startscherm" op E-mail.

  2. Klik linksonder in uw scherm op "Alles weergeven in Instellingen"

  3. Klik rechtsboven in uw scherm op "Ander Account"

  4. Klik op "Meer details weergeven"

  5.   Vul bij "E-mailadres" uw e-mailadres in die u gecreëerd heeft in het control paneel.
  5.1 Vul bij "Gebruikersnaam" uw volledige e-mailadres in BV voorbeeld@uwdomein.nl
  5.2 Vul bij "Wachtwoord" uw wachtwoord in dat u heeft gekregen in het control paneel.
  5.3 Server voor inkomende e-mail (IMAP):mail.uwdomein.nl          Poort:143
  5.4 Op de server voor binnenkomende e-mail is SSL vereist "Uitgeschakeld laten".
  5.5 Server voor uitgaande e-mail (SMTP):mail.uwdomein.nl           Poort:587
  5.6 Op de server voor uitgaande e-mail is SSL vereist "Uitgeschakeld laten".
   

  Let op dat u precies de instellingen overneemt zoals in ons voorbeeld.
  Tevens waar "uwdomein.nl" staat ingevuld, dient u het eigen domein in te vullen.

  6. Klik op "Verbinding maken"

  U heeft nu succesvol uw windows 8 e-mail geconfigureerd.

   

   

 • Kan ik e-mails verzenden vanaf mijn website?

  Ja, het is mogelijk e-mails te verzenden vanaf uw website met behulp van een script. Er zijn vele gratis scripts hiervoor via Internet te vinden.

 • Krijg bij het versturen van e-mail de melding 550 authentication required

  U kunt wel normaal u e-mail ophalen maar krijgt bij het verzenden in Outlook
  de melding: 550 authentication required.

  U kunt dit probleem oplossen door te gaan naar de eigenschappen van uw account, hieronder hebben wat stappen op een rijtje gezet. Dit voorbeeld is van Outlook, maar deze instellingen gelden ook voor Outlook Express, sommige schermpjes / invulvelden kunnen anders zitten dan in Outlook.

  Stap 1:
  Gaat u naar Extra, vervolgens naar Accountinstellingen, en kiest u voor 'bestaande e-mailaccounts weergeven of verwijderen'

  Uit de nu volgende lijst met accounts, kiest u vervolgens het account wat deze error geeft en klikt u op wijzigen, u komt nu in de instellingen van dat account. 

  Stap 2:
  Kijk in dit scherm uw instellingen na en klik vervolgens op de knop 'meer instellingen' 

   

  Stap 3:

  In het nu geopende venster gaat u naar het tabblad 'server voor uitgaande e-mail', waarna u het volgende op uw scherm te zien zult krijgen. 

   

  Neemt u de instellingen over, zoals te zien op de hierboven getoonde afbeelding en vul bij 'aanmelden met' de volgende gegevens in:
  Gebruikersnaam: mail@uwdomein.nl
  Wachtwoord: wachtwoord voor dat e-mail adres.

  Met deze instellingen zult u merken dat de foutmelding(en) zal verdwijnen en u uw e-mail netjes kunt verzenden.

 • Wat is mijn "Hoofd" POP3 account?

  Zodra uw webhostingaccount wordt aangemaakt wordt ook standaard uw "Hoofd" POP3 account aangemaakt. Dit account is username@uwdomein.nl en kan niet worden gewijzigd. U kunt dit account uitlezen volgens de inloggegevens die wij per e-mail hebben toegezonden.

 • Wat is een alias?

  Een alias is een 'virtueel' e-mailaccount, die alleen bestemd is om e-mails door te sturen naar ? of meer e-mailaccounts.

 • Ik ben het wachtwoord kwijt van een aangemaakt e-mail account. Kunt u het nazoeken?

  Nee, alle wachtwoorden zijn gecodeerd en kunnen wij niet terug kijken. U kunt via uw Control Panel op http://www.uwdomein.nl:2222 een nieuw wachtwoord toekennen aan het email account. Dit doet u via de optie E-Mail Accounts.

  Kies bij E-Mail Accounts voor "change" en wijzig uw wachtwoord.

  Welke instellingen u kunt gebruiken in uw mailprogramma vind u via onze E-Mail Wizard.

   

 • Hoe kan ik de spamfilter configureren?

  Standaard maken alle klanten automatisch gebruik van onze antispam en antivirus mailservers. Deze staan ingesteld als MX records in uw Control Panel. U treft deze bij DNS Management.

  De mailservers zijn:

  mx1.digimail.nl

  mx2.digimail.nl

  mx5.digimail.nl

 • Hoe groot kunnen de e-mails zijn die ik verzend en ontvang?

  De maximale grootte van e-mails die u kunt verzenden en ontvangen is 5 MB

 • Kan ik ook Webbased mijn e-mails lezen en beantwoorden?

  U kunt naast het gebruik van bijvoorbeeld Microsoft Outlook, Eudora etc. ook via uw Webbrowser uw emails lezen. Dit doet u via:

  http://www.uwdomeinnaam/roundcube 
  http://www.uwdomeinnaam/squirrelmail 
  http://www.uwdomeinnaam/webmail

  Ideaal voor op vakantie of als u eens ergens anders bent.

 • Hoe vaak kan ik mijn emails uitlezen?

  Zo vaak als u wilt. Er zit geen beperking op. Veel e-mail clients (zoals Outlook) lezen uw e-mail per 20 minuten uit. Natuurlijk bent u vrij om dit aan te passen.

 • Wijzigt mijn Hoofd POP3 account wachtwoord wanneer ik mijn systeem wachtwoord wijzig?

  Ja. Als u het systeem wachtwoord wijzigt (dat wij u gegeven hebben) heeft dit ook invloed op uw POP3 account. Tevens wijzigt ook de inlog gegevens van uw Control Panel. Enige voorzichtigheid hiermee is geboden.

 • Kan ik een vaste grootte voor mijn e-mailaccounts opgeven?

  Er is geen beperking voor de totale grootte van de webruimte. Met andere woorden: als u 2000 MB webruimte hebt en 2 e-mailaccounts en als de webruimte voor niets anders wordt gebruikt dan e-mail, mag de ruimte die wordt gebruikt door e-mails niet boven 2000 MB uitkomen.

 • Hoe kan ik een extra e-mail account aanmaken?

  Een extra e-mail account kunt u aanmaken via uw Control Panel (DirectAdmin). Kies binnen uw Control Panel voor de optie "E-Mail Accounts" en vervolgens voor de optie "Create mail account". Volg daarna de stappen van het Control Panel.

 • Kan ik ook webbased email controleren?

  Ja, iedere POP/IMAP box is tevens met onze webmail applicatie te controleren.
  U kunt daarmee ook email versturen.
  Webmail houdt in dat via uw internet browser overal ter wereld uw email te controleren is.
  Zo kunt u op vakantie of op uw werk toch op de hoogte blijven.

  Via http://www.uwdomein.com /roundcube (uw eigen domeinnaam invullen) komt u direct op de webmail applicatie uit. Een ander webmail kunt u benaderen via http://www.uwdomein.com /squirrelmail

  De gebruikersnaam is uw e-mailadres en het wachtwoord het wachtwoord van uw e-mailadres.

  Naast webbased email controleren is het mogelijk in onze webmail applicatie een adresboek bij te houden. Zo heeft u overal waar u webmail kunt bekijken ook al uw adressen bij de hand.

 • Wordt mijn email ook beschermd tegen spam of virussen?

  Ja, standaard gaan alle e-mails via onze antispam- en antivirus servers.

 • E-mailadres instellen in Mac Mail

  Mac Mail is een veelgebruikt, gratis e-mailprogramma voor Apples Mac OS X.
  Voor de juiste instellingen om mail uit te lezen en te verzenden verwijzen wij u door naar onze Mail Wizard

  1. Ga naar het menu-item Mail en kies voor Voorkeuren.
  2. Ga naar het tabblad Accounts.
  3. Klik links onderaan op het plusje Account Toevoegen.
  4. Selecteer Andere Mail-account....
  5. Klik vervolgens op Ga door.
  

  Account toevoegen

  1. Volledige naam: uw naam en/of bedrijfsnaam. De ontvanger van uw bericht ziet dit als afzender.
  2. E-mailadres: uw e-mailadres in, bijvoorbeeld info@eigendomein.nl.
  3. Wachtwoord: Het wachtwoord behorende bij het e-mailadres
  4. Klik op Ga door.
  5. Kies bij de beveiligingsmelding voor Verbinden.
  

  Inkomende mailserver

  1. Type Account: IMAP
  2. Beschrijving: uw algemene beschrijving voor dit account.
  3. De (inkomende) IMAP-server : Zie de Mail Wizard.
  4. Gebruikersnaam: uw volledige e-mailadres.
  5. Klik op Ga door.
  

  Uitgaande mailserver

  1. Beschrijving: uw algemene beschrijving voor de uitgaande mailserver
  2. De SMTP-server : Zie Mail Wizard
  3. Vink Gebruik alleen deze server aan.
  4. Vink Gebruik identiteitscontrole aan.
  5. Voer uw volledige e-mailadres en e-mailwachtwoord in.
  6. Klik op Ga door.
  

  Accountoverzicht

  U ziet een overzicht van de instellingen. 
  1. Vink aan: Zet account online.
  2. Klik op Aanmaken.
  

  Speciale mappen instellen

  Mappen zoals Verzonden items, Verwijderde berichten, Spam en Concepten stelt u in via onderstaande stappen:

  1. Open Mac Mail.
  2. Zoek links in de lijst de map die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld de map Verzonden items als map voor uw verstuurde berichten.
  3. Klik de map aan en kies bovenin de balk voor Postbus.
  4. Kies voor Gebruik deze postbus als en selecteer Postbus voor verstuurde berichten.
  5. Herhaal dit proces voor de mappen Verwijderde berichten, Spam en Concepten.
  

  Het IMAP-prefix/voorvoegsel

  Wanneer het niet lukt de speciale mappen in te stellen via bovenstaande stappen, kan het zijn dat het IMAP-prefix/voorvoegsel niet juist is geconfigureerd. Dit kan ervoor zorgen dat u bepaalde IMAP-mappen mist of problemen ervaart met het instellen van de speciale mappen. U kunt dit oplossen door het IMAP-prefix aan te passen en vervolgens de mappen alsnog in te stellen. Voordat u het IMAP-prefix aanpast, is het raadzaam te controleren of de mappen niet verborgen zijn of simpelweg niet zijn ingesteld met behulp van de bovenstaande stappen.

  IMAP-prefix instellen

  Hieronder leest u hoe u het IMAP-prefix instelt:

  1. Klik op Mail en kies voor Voorkeuren.
  2. Ga naar het tabblad Accounts en klik uw mailbox aan.
  3. Ga naar het tabblad Geavanceerd.
  4. Vul bij Voorvoegsel IMAP-pad in hoofdletters INBOX in.
  5. Sluit het voorkeuren-venster af en kies voor Bewaar.
  6. Kies nu opnieuw voor Mail en klik op Stop Mail.
  7. Herstart Mac Mail.